15 July 2009

JAWATAN KOSONG DI KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI MALAYSIA (MOSTI)

Terbuka kepada semua Warganegara Malaysia.

JAWATAN:
1. PEMANDU KENDERAAN R3
2. PEMBANTU AM PEJABAT N1

DOWNLOAD IKLAN:
http://www.ziddu. com/download/ 5607995/IklanJaw atanMOSTI2009. pdf.html

DOWNLOAD BORANG:
http://www.ziddu. com/download/ 5607996/BorangJa watanMOSTI. pdf.html

Borang permohonan yang telah dilengkapkan berserta dengan salinan fotostat Sijil-sijil Peperiksaan, Kad Pengenalan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan yang telah disahkan oleh Pengetua/ Guru Besar/ Penghulu/ Ketua Kampung/ Penggawa/ Pegawai Pendidikan Daerah dan Pegawai Kanan Kerajaan (dalam kategori Kumpulan `A') hendaklah dihantar dalam sampul surat yang berukuran 32sm x 22sm. Di sudut atas sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis jawatan yang di mohon dan dialamatkan kepada:

KETUA SETIAUSAHA
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
ARAS 5, BLOK C4, KOMPLEKS C
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62662 PUTRAJAYA

MAKLUMAT LANJUT:
http://www.mosti. gov.my

Tarikh Tutup : 21 Julai 2009

0 comments:

Post a Comment

 

Total Pageviews